Ako vznikol projekt Kúsok dreva

Začalo sa to v detstve, keď nás aj so sestrou mama učila v lese všetko, čo o ňom, o prírode a o živote ako takom sama vedela. Potom počas vysokoškolského štúdia na Drevárskej fakulte TU vo Zvolene som sa pri sedení nad knihami v čitárni mestskej knižnice pristihla pri tom, ako ma „nasávanie“ poznatkov robí šťastnou. Učenie sa, rozmýšľanie v širších súvislostiach, spolupráca a zdieľanie s ostatnými ľuďmi – to sa mi už vtedy v polovici 90-tych rokov javilo ako dobrá voľba. Ako doktorandka som túto svoju vášeň mohla naplno rozvinúť a neskôr dotiahnuť až do profesionálnej akademickej kariéry na Fakulte architektúry a dizajnu STU v Bratislave. Strategické pri tom boli moje zahraničné výskumné a prednáškové stáže po celom svete. Mala som šťastie na tejto ceste stretnúť mnohých vzácnych ľudí, ktorí majú rovnakú vášeň ako ja. Dokázali ma inšpirovať a pomohli mi skladať moju pomyselnú mozaiku poznania toho, ako človek funguje v prostredí- v tom prírodnom aj v tom, ktoré sám vytvoril, ako sa navzájom človek a prostredie ovplyvňujú. Pri článkoch, ktoré budú pribúdať na tejto stránke sa ku svojim poznatkom v tejto oblasti ešte určite vrátim. Tá mozaika sa síce na prvý pohľad skladá z nesúrodých kúskov, dokopy ale dávajú stále väčší zmysel.

Po rokoch výskumu a častých presahov do sveta praxe som pocítila, že je čas na nejaký systematický prienik, platformu, kde by bolo možné všetky poznatky zhmotniť a dostať medzi širšiu verejnosť. Preto vzniklo najprv výskumno-vývojové laboratórium BCDlab, neskôr rovnomenné OZ a napokon projekt „Kúsok dreva“. Okrem e-shopu vám tu prinášame aj kvalitné informácie v podobe článkov a videí, ktoré sú zjednodušenou podobou mojich odborných článkov, ktoré vznikli v rámci výskumu.
Aj to je pre mňa zaujímavý proces poznania, ako fungovať na súčasnom trhu. Odhodlala som sa aj preto, že aj keď sa týmito témami zaoberám už vyše 20 rokov, až teraz je na to pripravený trh, respektíve je takýmto myšlienkam otvorených viac potenciálnych užívateľov. Uvedomelosť v oblasti ochrany životného prostredia a podpora vlastného zdravia a osobnostného rozvoja sa stáva samozrejmou súčasťou našej spoločnosti. Je to dobre vidieť na regáloch v supermarketoch so zdravými potravinami či kozmetikou a vznikajúcimi firmami, ktoré tento sortiment vyrábajú alebo distribuujú.
Aj keď kvalitný nábytok a bytové doplnky s ohľadom na človeka a prostredie nie sú prioritou pri zabezpečovanie našich najzákladnejších potrieb, majú priamy vplyv na kvalitu nášho života a prevenciu stresu a s ním súvisiacich civilizačných chorôb.

Medzičasom nás zaskočila pandémia koronavírusu a spôsobila v našich životoch výraznejšie zmeny. Táto mimoriadna situácia preveruje nielen celkový stav našej spoločnosti, ale aj naše súkromné a pracovné vzťahy a stav našich domovov a pracovísk. Doma teraz trávime viac času než predtým a relaxovať môžeme len v úzkom kruhy rodiny a najlepších priateľov, maximálne vo vlastnom exteriéri alebo v prírode, kde medzičasom vídať aj ľudí, ktorí by tam inak nechodili. A mať kúsok niečoho prírodného, príjemného a autentického vo svojej bezprostrednej blízkosti počas dňa tiež napomáha to všetko zvládnuť. Myšlienky z oblasti dizajnu s ohľadom na človeka a životné prostredie, podporujúce regionálny rozvoj, ako aj potreba byť obklopený skutočnými hodnotami sú aktuálne ako nikdy predtým.

Aj rozhodnutie spustiť tento projekt dozrelo v prvej vlne pandémie v marci 2020. Rodilo sa minimálne 5 rokov. Práve počas týchto piatich rokov vzniklo množstvo zaujímavých výrobkov v rámci výskumu a vývoja s profesionálmi, doktorandami a študentami. Keď sme ich vystavovali na veľtrhoch či iných podujatiach pre širokú verejnosť, mali priaznivé ohlasy, mnohé z nich ale svojou filozofiou predbehli dobu a tiež ostávali nedotiahnuté a nepripravené pre spustenie do výroby. Sem, na platformu Kúsok dreva budeme postupne pridávať výrobky s týmto pôvodom a doťahovať ich do finálnej podoby, vhodnej pre malosériovú výrobu. Všetky výrobky tu ponúkané sú vyrobené na Slovensku, z domácich surovín a materiálov v maximálnej možnej miere. Všetky sú koncipované tak, aby chránili životné prostredie aj ich užívateľa. Podporujú malých spracovateľov a výrobcov a remeselníkov priamo v regiónoch a tým aj samotný regionálny rozvoj. Najmä však vznikajú preto, aby vám tieto kúsky prinášali radosť a dobrý pocit z kontaktu s autentickým prírodným materiálom, s uvedomelým dizajnom a filozofiou, ktoré sú za nimi.

Veronika Kotradyová
Autorka projektu Kúsok dreva

Autor článku: kotradys
Dátum zverejnenia: 03. 12. 2020

Podobné články