BCD LAB

BCDlab je výskumno-vývojové centrum na Fakulte architektúry a dizajnu, STU v Bratislave, pod vedením Prof. Ing. Veroniky Kotradyovej, PhD., so zameraním na dizajn s ohľadom na človeka (body conscious design, human centred design) a životné prostredie. Už od roku 2012 je platformou pre interdisciplinárne výskumné projekty v oblastiach, ktoré sa týkajú vzťahu prostredia a človeka.  Vstupujú do toho poznatky a metódy  zo sociálnych vied, medicíny, neurovied,  aplikovaných vied ako je ergonómia a neuroergonómia a tie sa premietajú do dizajnu produktov,   interiérov, výstavných a verejných priestorov. Viac o ňom a jeho aktivitách nájdete na jeho webstránke. OZ BCDlab vzniklo na podporu jeho činností a jednou z nich je aj šírenie výsledkov výskumu v podobe predaja výrobkov a článkov prístupných verejnosti.