Filozofia projektu Kúsok dreva

Drevo symbolizuje silu, genialitu a obnoviteľnosť prírody. Koncept projektu Kúsok dreva je založený na týchto hodnotách. Jeho filozofia je založená na ohľaduplnosti voči prírode, človeku a ich spoločnej krajine s lokálnou tradíciou. Prinášame preto kvalitné výrobky z dreva, drobnosti, interiérové doplnky a malý nábytok, navrhnuté a vyrobené na Slovensku tradičnými remeselnými technikami aj modernou technológiou, z prírodných lokálnych materiálov. Boli vytvorené s úmyslom vytvoriť niečo krásne, užitočné a ohľaduplné, s cieľom meniť seba a nepriamo aj svoje okolie k lepšiemu.
“Kusok dreva” znamená kúsok týchto hodnôt.
Sú v nich zhmotnené výsledky interdisciplinárneho výskumu výskumno-vývojového centra BCDlab, Fakulty architektúry a dizajnu STU v Bratislave, v oblasti udržateľnosti, ergonómie, drevárskeho výskumu, materiálového inžinierstva, evolučnej biológie, psychológie, antropológie, etnológie a iných sociálnych vied pod vedením autorky projektu Veroniky Kotradyovej.
Autorské výrobky, ktoré vám prinášame, tak majú pridanú hodnotou, sú ohľaduplné, ekologické, ergonomické, so sociálnym kontextom a priaznivým dopadom na regionálny rozvoj.

Autor článku: kotradys
Dátum zverejnenia: 06. 12. 2020

Podobné články