Rozum a cit / alebo môj veľmi osobný vzťah s drevom

Drevo je to môj primárny materiál. Aj keď prírodné textílie a všetky čalúnnické materiály sú mi blízke, drevo ostalo na vrchole. Študovala som dizajn nábytku, drevárskych výrobkov a interiéru na Drevárskej fakulte TU vo Zvolene, kde som dostala kvalitné vzdelanie v oblasti náuky o dreve, konštrukcií a technológií jeho spracovania. Tu ma výrazne ovplyvnil môj školiteľ Juraj Veselovský a odkaz profesora Ľudovíta Nemca, ktorý natívnemu drevu (ako ho on nazýval), jeho estetickému náboju a vlastnostiam prospešným pre človeka venoval vo svojej práci veľkú pozornosť. A musím povedať, že vďaka hlbokému spoznaniu tohto materiálu sme si s drevom vytvorili aj veľmi hlboký vzťah – citový aj racionálny. Také drevo je, má množstvo „merateľných“ pozitív, ale aj veľkú kapacitu pre citové záležitostí. Je to láska nielen na pohľad, ale aj na dotyk, o vôni ani nehovoriac. Počas doktorantúry sa tento môj vzťah prehĺbil počas pobytu na drevárskom výskumnom ústave na TU Dresden v Nemecku, kde som sa dostala ku špičkovým poznatkom v oblasti ekologického navrhovania interiérov, pričom tu malo použitie dreva a ostatných materiálov z dorastajúcich surovín kľúčovú úlohu.

Novú dimenziu som otvorila, keď som sa ako vedec v roku 2011 začala venovať téme Interakcia človeka a dreva, so začiatkom na drevárskom výskumnom ústave IHF BOKU vo Viedni pod vedením prof. Alfreda Teischingera – svetovej osobnosti drevárskeho výskumu a neskôr v rokoch 2013-2017 v podobe  rovnomenného projektu na národnej úrovni. Preskúmali sme vtedy dôkladne to, ako na ľudí drevo pôsobí. Tu som náš vzťah prevetrala z každej strany a dostala sa v ňom ešte hlbšie a aj vďaka tomu je stále viac než živý. Projektom Kúsok dreva sa v ňom posúvame zas ďalej…

Na záver o našej osobnej známosti musím povedať, že ľudia ktorí majú k tomuto materiálu blízko, majú niečo spoločné. Je to materiál, ktorý v ľuďoch vyvoláva city až vášne. Či už je to o stavaní z dreva, zariaďovaní interiérov, výrobe predmetov z dreva alebo o jeho používaní v každodennom živote, stále je to o láske k tejto živej hmote. Príbeh a energia stromu sú v masívnom dreve stále nejakým spôsobom prítomné a senzitívni ľudia so šiestym zmyslom to cítia. Na druhej strane aj pragmatici v ňom nájdu opodstatnenie a dostatok argumentov, prečo ho používať a posúvať jeho možnosti v stavebníctve, výrobe polotovarov z neho, drevárskom inžinierstve či v chemickom priemysle stále ďalej. Viac a konkrétne o tomto spojení rozumu a citu v ďalšom článku.

Veronika Kotradyová

14. 12. 2020

Autor článku: kotradys
Dátum zverejnenia: 14. 12. 2020

Podobné články